Produkter > Häst > Kraftfoder

Vitafor Derby-Kraftfodret som gör foderstaten komplett!

Vitafor Derby är ett kraftfoder som kan användas till alla typer av hästar. Vitafor Häst Derby passar mycket bra i foderstater med havre, grovfoder och mineralfoder eller som tillskott i foderstater med färdigfoder. Havre är ett bra fodermedel till hästar, men stora givor havre medför mycket stärkelse som kan leda till störningar i hästens fodersmältning. Energin i Vitafor Derby kommer ifrån fiber med hög smältbarhet, samt socker och fett. Det lägre innehållet av stärkelse och protein balanserar foderstaten väl. Derby kan även användas som ett havrefritt alternativ till de hästar som reagerar negativt på havre i foderstaten.
Vitafor Derby dammar inte eftersom den är pelleterad och den behöver inte blötläggas före utfodring. Byt ut en del av havren eller färdigfodret mot Vitafor Derby eller använd det som det enda kraftfodret.

Du kan läsa mer om Vitafor Derby i produktbladet.

Vitafor Total-Det kompromisslösa färdigfodret!

Vitafor Total är ett komplett färdigfoder anpassat för tävlingshästar. Det ställs höga krav på våra hästar som tränar och tävlar intensivt, lika höga krav ställer vi på kvalitet och sammansättningen på Vitafor Total. Några av de råvaror som ingår är havre, lucern, sockerfodermedel och linfrökaka. Energiinnehållet är väl balanserat mellan kolhydrater (stärkelse, socker och fiber), protein och fett.  
Innehållet av mineraler, spårämnen och vitaminer är anpassat för tävlingshästar.
Unikt för Vitafor Total är att det, liksom i flera av våra mineraler, ingår organiskt bundna spårämnen.
Vitfor Total är ett mycket smakligt och pelleterat färdig foder. Marginalerna för näringsinnehållet är väl tilltaget för att ta hänsyn till de ofrånkomliga variationerna i grovfodret. Utfodringsrekommendationer hittar du i produktbladet.
AB Kvarnbyfoder     Box 84     Maskinvägen 3     245 21 Staffanstorp     tel: 046 - 25 30 70     fax: 046 - 25 03 71     info@kvarnbyfoder.se